?
Hei!
Lurer du på noe? Trykk her for å bli kontaktet av en av våre kundebehandlere

Kristian Augusts Gate 13 for Entra

Prosjektperiode: 2019-2020

Prosjektbeskrivelse

Kristian Augusts gate 13 er et pilotprosjekt i FutureBuilt innenfor kriterier for sirkulære bygg. Det legges opp til utslippsfri byggeplass, ombruk av materialer, 100 % avfallsortering (max 20kg/m2 avfall) og LCA-redusert klimagassavtrykk: Ambisjon om å halvere klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk.

Øst-Riv bidrar i prosjektet gjennom to faser. Første fase omfattet innvendig letteriving, miljøsanering og konstruktiv riving. Det er åtte plan, samt kjeller og tak, i det eksisterende bygget som rehabiliteres.

Ved lettriving og miljøsanering var det fokus på demontering av det bygningsmaterialet som går an å gjenbruke. Herunder elektriske komponenter, radiatorer, ventilasjon, himlingsplater, trepanel og gamle dører med mer. Det var også deler av inventaret som ble bevart for fortsatt bruk. Herunder områder med fliser på gulv og vegger.

Lettrivingen var tidvis krevende, da noen arealer ikke skulle berøres. Materialer skulle bevares for fortsatt bruk i oppbyggingen. Dette ga utfordringer i logistikk og avfallshåndtering da det var minimalt med riggplass. Ca 15 kvm.

Den neste fasen omfatter oppføring av et råbygg i åtte etasjer i bakgården. Der blir det benyttet ombrukt stål, hulldekker og tegl. Prosjektet har i så måte et omfang langt utover et konvensjonelt prosjekt. Arbeidet med å fremskaffe og dokumentere byggevarer har foregått parallelt med første fase av prosjektet.

Problemstilling

For å ivareta miljøambisjonene i prosjektet er det operative og juridiske utfordringer. Demontering stiller andre krav til logistikk og bemanning. Å bygge i ombrukte byggematerialer, gir utfordringer i møtet med et nærmest ikke-eksisterende leverandørnettverk, manglende produktdokumentasjon og ivaretakelse av byggeforskrifter. Disse har måttet løses gjennom prosjektet.

I tillegg er dette et prosjekt med svært begrenset riggplass. Dette gjør både 100 % avfallsortering og arbeidet med innheising av stål og betong i alle etasjene utfordrende.

Prosjektløsning/resultat

Øst-Riv balanserer gjennom prosjektet utvikling for å løse utfordringene i dette ukjente terrenget, med konvensjonell prosjektutførelse. Den første fasen av prosjektet er gjennomført. Øst-Riv har opprettholdt 100% sorteringsgrad gjennom hele rivingsprosjektet og har materialer demontert til ombruk på lager.  Den andre fasen av prosjektet er godt i gang med tilpassing og kvalitetstesting av brukt stål, til oppføring av det nye råbygget i bakgården.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.