?
Hei!
Lurer du på noe? Trykk her for å bli kontaktet av en av våre kundebehandlere

Universitetsgata 2, Oslo, for Entra og Skanska

Prosjektperiode: 2018-2020

Prosjektbeskrivelse

Universitetsgata 2 er et prosjekt som gjennomføres i to faser. Første fase ble utført direkte for byggherre Entra som en totalentreprise (basert på NS 8407). Omfanget bestod av miljøsanering og innvendig lettriving av bygget, som består av en høyblokk på 17 etasjer samt en tilhørende base rundt høyblokka med tre kjelleretasjer. Berørt areal totalt ca. 24 500 m2.

Grunnet Øst-Rivs gode kjennskap til bygget etter første fase og gode kompetanse på konstruktive rivearbeider, ble vi også valgt til å gjennomføre fase 2 som underentreprenør (kontrakt etter NS 8415) til Skanska.

I fase 2 skal det blant annet lages åpninger i hovedsjakt for tekniske føringer og utvidelse av heissjakt og dører for ambulansebåre i alle etasjer i høyblokka. Gulv på grunn i underetasje 1 skal pigges opp og masser under gulv på grunn i kjeller skal graves opp for nytt storkjøkken. Øst-Riv har også med seg tilbakefylling av masser for støp av nytt betonggulv. Øvrige konstruktive endringer består blant annet av å lage store åpninger i eksisterende dekker for etablering av nytt atrium, utsparinger i dekker for ny trapp i bakgård, utsparinger inne i bygger for nye tekniske føringer og en god del utsparing for nye dører.

Problemstilling

I begge faser av prosjektet er det øvrige leietakere i bygget. Dette stiller strenge krav når det gjelder støyende arbeider, inn- og uttransport av avfall samt informasjon og ivaretakelse av krav fra leietakere i samhandling med byggherre.
Prosjektet er lokalisert midt i Oslo sentrum. Vi i Øst-Riv har god kompetanse på å etablere logistikkløsninger som er gunstige for rask fremdrift, uten at det går på bekostning av HMS-krav, samtidig som naboer, trafikk og omgivelsene for øvrig ikke blir særlig berørt av arbeidene.

Prosjektløsning/resultat

For å minimere belastningen for øvrige leietakere gjøres det tiltak som f.eks. å unngå støyende arbeider i leietakernes åpningstider i visse arealer. Dersom det skal gjøres arbeid i disse arealene benyttes det metoder som er mindre støyende enn tradisjonelle.

Prosjektet har tett dialog med oppdragsgiver Skanska, byggherre Entra og øvrige leietakere for å sikre at alle partenes interesser ivaretas.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.