?
Hei!
Lurer du på noe? Trykk her for å bli kontaktet av en av våre kundebehandlere

Kongens Gate 21 for Vedal Entreprenør AS

Prosjektperiode: 2017-2019
Rivemasser lettriving: 3.300 tonn
Rivemasser konstruktiv riving: 7.000 tonn
Ny betong: Ca 1.200m3 betong og 140 tonn armering
Nytt stål: Ca 170 tonn

Prosjektbeskrivelse

Kongens Gate 21 er den gamle telegrafbygningen som sto ferdig i 1924. Bygget er på ca 25000 m2 og var Televerkets hovedkontor frem til 1962. Tristan Capital Partners kjøpte i 2016 bygget, sammen med Malling Eiendom og Vedal Eiendom, av Telenor Eiendom

Øst-Riv bidrar i prosjektet gjennom 3 faser. Vi startet i 2 kvartal 2017 med lettriving og innvendig rensk. Fra 3. kvartal 2018 startet vi med konstruktiv riving og fra 4. kvartal 2018 startet arbeidet med råbygget. Øst-Riv AS leverer alt av stål- og betongarbeider til råbygget. Vi leverer også alt av nye trapper i stål og betong, samt nye håndløpere og rekkverk i hele bygget.

Problemstilling

Et så omfattende rehabiliteringsprosjekt stiller svært høye krav til god planlegging i alle faser for vellykket gjennomføring. Tett dialog med de prosjekterende er også avgjørende for suksess, da dette er et svært uoversiktlig bygg, og en stor del av prosjekteringen utføres parallelt med produksjon.

Logistikken til og fra byggeplass med rivemasser og nye materialer er svært krevende. For våre entrepriser skal vi frakte totalt ca 13.500 tonn til og fra byggeplass. Dette krever detaljstyring og godt samarbeid med HE. Bygget er omkranset av sentrumsgater med stor trafikk, både buss, trikk og fotgjengere. HMS-arbeidet rundt tredjepart er ekstremt viktig og omfattende.

I tillegg er hele fasaden og taket vernet grunnet antikvarisk verdi. Dette er utfordrende med tanke på all rivingen som skal utføres. Det må lages prosjekttilpassede rutiner med tanke på bruk av vann og støv. Fasader og andre vernede elementer, som marmortrapper og håndløpere i bronse, må dekkes til for å sikre bevaring.

Telenor Eiendom har fortsatt ca 1000 m2 med sensitiv infrastruktur i bygget. Det er satt opp en rekke rystelsesmålere i områdene dette gjelder, slik at vi konstant kan følge med og sørge for at det ikke skapes rystelser over grenseverdier.

Prosjektløsning/resultat

I skrivende stund har byggherre nettopp holdt kranselag i forbindelse med tett bygg, og Øst-Riv er ferdige med ca 95 % av arbeidet som skal utføres. Vi er svært tilfreds med resultatet og det tette samarbeidet, både med Vedal Entreprenør og prosjekterende. Dette har vist seg å være nøkkelen for vellykket gjennomføring.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.