?
Hei!
Lurer du på noe? Trykk her for å bli kontaktet av en av våre kundebehandlere

Ombruk av materialer – sirkulær økonomi i praksis

Alle bygg har en begrenset levetid og riving gir plass til nye bygg, til glede for samfunnet. Dette genererer også dessverre store mengder avfall. Øst-Riv sorterer i snitt 90 % av avfallet fra rivingsprosessen, og der det er mulig, blir materialene resirkulert.

Nå arbeider vi også mot det neste store grepet, som vil bidra til en mer miljøvennlig bygg- og anleggsbransje: Sirkulærøkonomiske forretningsmodeller som fører til økt gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.

Et pilotprosjekt som bidrar i denne retningen er Entras prosjekt i Kristian Augusts gate 13 (KA 13) i Oslo. Bygget, som opprinnelig er fra 50-tallet, skal fornyes, og i bakgården skal det oppføres et tilbygg i 8 etasjer. Det er et FutureBuilt prosjekt innenfor kriterier for sirkulære bygg, der det legges opp til utslippsfri byggeplass, ombruk av materialer, 100 % avfallsortering (maks 20kg/m2 avfall), og der ambisjonen er å halvere klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk. Her er Øst-Riv en sentral bidragsyter.
-Det er svært verdifullt for bransjen at Entra tar sats for miljøet i dette prosjektet. De er forut for sin tid. Det gjør at vi som utførende får anledning til å utvikle den nye kompetansen som kreves for å implementere ombruk av materialer som en del av rive- og byggeprosessen, sier avdelingsleder Thomas Lindseth i Øst-Riv.

I tillegg til å demontere materialer til ombruk i KA 13, står også Øst-Riv for oppføring av råbygget i bakgården.
– Dette er meget komplisert, forklarer Lindseth, da det skal gjenbrukes både stål og betong. – Her må man oppfylle svært strenge krav innen kvalitetstesting av gjenbrukte materialer, sier Lindseth.
Når det gjelder tilbygget i Kristian Augusts gate 13 er dette et prosjekt, som til tross for at det er et «lite» bygg på kun 3 162 kvadratmeter, krever mye. –En utfordring i slike prosjekter, er at dersom man skal gjenbruke bygningsmateriale, så må man hente dette fra flere byggeprosjekter.

Det er denne typen pilotprosjekter som vil vise veien videre. Erfaringen man tilegner seg gir kunnskap, som kan benyttes i fremtidige prosjekter og utvikling av sirkulære forretningsmodeller.
– Gjenbruk av stål og betong vil bli mer vanlig, og etter hvert vil prosessene bli mer strømlinjeformet og dokumenthåndteringen gå raskere. Dette i sin tur vil gjøre det mer økonomisk bærekraftig for byggherrer å satse på gjenbruk av materialer, mener han.

Øst-Riv styrker nå også kompetansen til sine rådgivere, slik at de kan tilby sine kunder rapporter og råd rundt ombruk, sammen med øvrig miljøkartlegging, som de tilbyr i dag. Sammen med resten av bransjen, vil de bidra til fremtidens sirkulære forretningsmodeller.

-For å oppnå de beste resultater og finne de beste løsningene, må vi involveres tidlig, slik at vi kan gi råd tidlig i prosessen, avslutter Lindseth

Sted: Kristian Augsuts gate 13, Oslo
Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg
Kontraktssum: ca 20-25 mnok
Byggeherre: Insenti for Entra
Arkitekt: MAD arkitekter
RIB: Rambøll

Kontakt:
Thomas Lindseth, prosjektleder Øst-Riv
Email: thomas@ost-riv.no
Tlf: 920 44 302

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.