?
Hei!
Lurer du på noe? Trykk her for å bli kontaktet av en av våre kundebehandlere

Husk dette ved riving av eneboliger

I løpet av året river Øst-Riv i overkant av 100 eneboliger i Norge. Selv om de fleste riveprosjektene er bestilt av profesjonelle aktører, er det også en ganske stor andel private som kontakter oss.

Ofte er dette personer som ikke er så vant med slike prosjekter. En del av de private oppdragsgiverne blir overrasket over hvor omfattende prosessen er. Et riveprosjekt innebærer nabovarsling og søknad til kommunen om igangsettingstillatelse, kartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsrapport, og frakobling av tekniske installasjoner før rivingen kan starte.

 

Et riveprosjekt på over 100 kvm og/eller med forventet avfall på over 10 tonn, krever iht. lovverket miljøsaneringsrapport og avfallsplan. Bygget må da kartlegges og det må tas prøver av bl.a. tungmassene som sendes til et laboratorium for analyse før rapporten kan skrives ferdig. Rapporten skal avdekke helse- og miljøfarlig avfall i bygget som må leveres til godkjente spesialdeponier. Helse- og miljøfarlige stoffer kan vi finne i f.eks. isolerglass, gulvbelegg, flislagte flater, impregnert trevirke, oljetanker, asbestholdige materialer eller i form av forurenset betong. Kostnader forbundet med håndtering og deponering av helse- og miljøfarlig avfall er ofte en betydelig del av totalprisen på et riveprosjekt.

 

Det finnes noen mindre entreprenørers som leverer riving av eneboliger, men ikke i slik skala som Øst-Riv. Å rive en enebolig tar om lag to uker, men dette igangsettes kun etter at kartlegging og miljøsaneringsrapporten er fullført. – Vår styrke er at vi leverer til avtalt tid. Det har medført til at vi har fått flere tilbakevendende kunder.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.