?
Hei!
Lurer du på noe? Trykk her for å bli kontaktet av en av våre kundebehandlere

Ombruk av materialer – sirkulær økonomi i praksis

Alle bygg har en begrenset levetid og riving gir plass til nye bygg, til glede for samfunnet. Dette genererer også dessverre store mengder avfall. Øst-Riv sorterer i snitt 90 % av avfallet fra rivingsprosessen, og der det er mulig, blir materialene resirkulert.

Nå arbeider vi også mot det neste store grepet, som vil bidra til en mer miljøvennlig bygg- og anleggsbransje: Sirkulærøkonomiske forretningsmodeller som fører til økt gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.

Et pilotprosjekt som bidrar i denne retningen er Entras prosjekt i Kristian Augusts gate 13 (KA 13) i Oslo. Bygget, som opprinnelig er fra 50-tallet, skal fornyes, og i bakgården skal det oppføres et tilbygg i 8 etasjer. Det er et FutureBuilt prosjekt innenfor kriterier for sirkulære bygg, der det legges opp til utslippsfri byggeplass, ombruk av materialer, 100 % avfallsortering (maks 20kg/m2 avfall), og der ambisjonen er å halvere klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk. Her er Øst-Riv en sentral bidragsyter.
-Det er svært verdifullt for bransjen at Entra tar sats for miljøet i dette prosjektet. De er forut for sin tid. Det gjør at vi som utførende får anledning til å utvikle den nye kompetansen som kreves for å implementere ombruk av materialer som en del av rive- og byggeprosessen, sier avdelingsleder Thomas Lindseth i Øst-Riv.

I tillegg til å demontere materialer til ombruk i KA 13, står også Øst-Riv for oppføring av råbygget i bakgården.
– Dette er meget komplisert, forklarer Lindseth, da det skal gjenbrukes både stål og betong. – Her må man oppfylle svært strenge krav innen kvalitetstesting av gjenbrukte materialer, sier Lindseth.
Når det gjelder tilbygget i Kristian Augusts gate 13 er dette et prosjekt, som til tross for at det er et «lite» bygg på kun 3 162 kvadratmeter, krever mye. –En utfordring i slike prosjekter, er at dersom man skal gjenbruke bygningsmateriale, så må man hente dette fra flere byggeprosjekter.

Det er denne typen pilotprosjekter som vil vise veien videre. Erfaringen man tilegner seg gir kunnskap, som kan benyttes i fremtidige prosjekter og utvikling av sirkulære forretningsmodeller.
– Gjenbruk av stål og betong vil bli mer vanlig, og etter hvert vil prosessene bli mer strømlinjeformet og dokumenthåndteringen gå raskere. Dette i sin tur vil gjøre det mer økonomisk bærekraftig for byggherrer å satse på gjenbruk av materialer, mener han.

Øst-Riv styrker nå også kompetansen til sine rådgivere, slik at de kan tilby sine kunder rapporter og råd rundt ombruk, sammen med øvrig miljøkartlegging, som de tilbyr i dag. Sammen med resten av bransjen, vil de bidra til fremtidens sirkulære forretningsmodeller.

-For å oppnå de beste resultater og finne de beste løsningene, må vi involveres tidlig, slik at vi kan gi råd tidlig i prosessen, avslutter Lindseth

Sted: Kristian Augsuts gate 13, Oslo
Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg
Kontraktssum: ca 20-25 mnok
Byggeherre: Insenti for Entra
Arkitekt: MAD arkitekter
RIB: Rambøll

Kontakt:
Thomas Lindseth, prosjektleder Øst-Riv
Email: thomas@ost-riv.no
Tlf: 920 44 302

Ikke bare riving – vi bygger opp også!

Mange rive- og byggeprosjekter krever en rekke aktører som jobber godt sammen. Dette er noe Øst-Riv har lang erfaring med. Selv om man skulle tro at deres kjernekompetanse kun ligger i riving, innebærer en stor del av deres tjenester også bygging. Øst-Riv kan stå for alt, hvilket er gull verdt for byggherren.

– Det kan kanskje høres pussig ut, siden vi heter Øst-Riv, men riving er egentlig bare en del av de tjenestene vi tilbyr. En stor del av omsetningen fra vår avdeling genereres fra etablering av nye konstruksjoner i stål og betong, forklarer prosjektleder i Øst-Riv, Ole Tobias Sundstøl. – Før var det nok mer vanlig å spesialisere seg i en ting, men nå krever mange byggherrer at man kan levere innen flere disipliner, og det er vi spesielt gode på, sier han.

Tre fagområder

Ofte krever slike store rive- og byggeprosjekter kunnskap innen tre fagområder:

  • Riveentreprenør;
  • Stålentreprenør;
  • Betongentreprenør.

– Vi håndterer alle disse tre fagområdene, sier Sundstøl. – Å besitte slik kunnskap er meget verdifullt og kostnadseffektivt. Da kan byggherren sette bort den kompliserte koordineringen til oss. Jeg vet ikke om noen andre aktører i markedet som leverer denne kunnskapen i slik skala som vi gjør, påpeker han.

Kongens Gate nr 21

Det kreves en helt spesiell kompetanse å være i stand til å rive et bygg – spesielt innenfor Ring 1 i Oslo, hvor byggmassen står tett sammen, og hvor nesten alle bygg er vernet. – Et godt eksempel på et slikt prosjekt er den jobben vi gjør i Kongens Gate 21. Et prosjekt som har pågått i over to år. Her river vi ut kjernen i bygget, mens den originale fasaden blir stående, ettersom den er vernet, sier Sundstøl.Her var planløsningen ikke optimal for dagens kontorløsninger, så det var nødvendig med et stort inngrep. – Dermed måtte vi gjennomføre en rekke forsterkningstiltak som nye dekker samt stål- og betongsøyler. I dette prosjektet har vi stått for både riving og bygging. Vi har i tillegg lagt til en hel etasje på toppen av bygget.

– Vi bruker mer hjerne enn muskler i slike prosjekter, forteller Sundstøl. – Maskiner står riktignok for mye av rivingen, men det kreves mye planlegging og det ligger en meget godt gjennomtenkt strategi i et såpass komplisert prosjekt, understreker han.

Sted: Oslo
Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg
Bruttoareal: 25.000 kvadratmeter
Kontraktssum eks. mva: 54,5 millioner kroner
Byggherre: KG21 Holding AS
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør
Arkitekt og interiørarkitekt: Kima Arkitektur
RIB: DR.Techn. Olav Olsen

Ole Tobias Sundstøl, prosjektleder Øst-Riv
Email: ole-tobias@ost-riv.no
Tlf: 97607027

Dronning Mauds Gate rives med leietakere i bygget

Når man skal rive et bygg, er det ikke vanlig at leietakerne fortsatt er i bygget, men dette er altså tilfellet i Øst-Riv sitt prosjekt i Dronning Mauds gate i Oslo. Her sitter 80 % av leietakerne på sine kontorer mens bygget blir revet – og bygget opp igjen.

Som regel når man hører om at et bygg skal rehabiliteres, ender det opp med at leietakere må ut mens arbeidene pågår. Dette er ikke tilfellet i Øst-Riv sitt prosjekt i Dronning Mauds gate.
– Det stemmer, sier prosjektleder Øivind Østdal. – Samtidig som vi river, har vi 80 % belegg i byggeperioden. Det stilles strenge krav til støy, derfor jobber vi med en skiftløsning slik at det arbeides 24 timer i døgnet. De mest støyende arbeidene finner sted om kvelden og natten når leietakerne ikke befinner seg i bygget.

Denne løsningen gjør leietakerne i stand til å jobbe i byggeperioden, samtidig får gårdeier inn leieinntekter mens bygget rehabiliteres. – Dette er en god løsning for alle parter, da man slipper å måtte relokalisere leietakerne, og at man slipper å lete etter nye leietakere når rehabiliteringen er ferdig, understreker Østdal.

I tillegg til å rehabilitere alle etasjene, har de bygget en ekstra halvannen etasje øverst på bygget. Siden alle etasjene skal renoveres, innebærer dette en stor logistikkjobb. – Etter hvert som etasjene blir ferdig, flytter leietakerne oppover, forklarer Østdal. På det meste har Øst-Riv 50 personer i sving på prosjektet.

Sted: Oslo
Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg
Bruttoareal: 21 300 kvadratmeter
Byggherre: Dronning Maugdsgate 1 og 3 AS

Øivind Østdal – 959 11 733